O mnie

Nazywam się Radosław Zdaniewicz.

W 2003 roku ukończyłem kierunek Archeologia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. W czasie studiów i po ich zakończeniu brałem udział w wyprzedzających badaniach archeologicznych przy dużych inwestycjach budowlanych na terenie Polski i Czech, m.in. przy budowie nowego pola górniczego kopalni węgla brunatnego Bełchatów, autostrady A1 w Polsce Centralnej, czy też dużego centrum handlowego Palladium, położonego w sercu czeskiej Pragi.

Następnie w latach 2007-2018 pracowałem jako asystent/adiunkt w Dziale Archeologii Muzeum w Gliwicach. Przez kilkanaście lat pracy w zawodzie archeologa prowadziłem lub współprowadziłem wiele prac archeologicznych, badań wykopaliskowych, a także  tzw. nadzorów archeologicznych przy różnych inwestycjach na terenie Górnego Śląska. Mam doświadczenie zarówno w prowadzeniu tego typu prac w terenie, a także późniejszym opracowaniu materiałów i publikacji ich wyników. Jestem autorem ponad 20 publikacji naukowych dotyczących przede wszystkim archeologii terenu Górnego. Śląska, przede wszystkim archeologii przestrzeni miejskiej. Brałem również udział w licznych konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych, gdzie prezentowałem wyniki moich prac w referatach czy posterach tematycznych.

Moje doświadczenie to jednak nie tylko publikacje i wystąpienia naukowe. Wieloletnia współpraca z Muzeum w Gliwicach sprawiała, iż posiadam również doświadczenie w organizacji i przygotowywaniu wystaw, a także działaniach edukacyjnych i popularyzatorskich promujących archeologię w naszym Regionie.

Pomysł założenia własnej Pracowni archeologicznej zrodził się z mojej pasji do zawodu, który wykonuję. Pasji odkrywania przeszłości.

Wiele prac, których jestem autorem lub współautorem znajdą Państwo tutaj:

https://independent.academia.edu/RadosławZdaniewicz

Ważniejsze publikacje:

 • „Archeologia gliwickiego Rynku”, Gliwice-Wrocław 2011 (współautor części merytorycznej);
 • „Przeszłość powiatu gliwickiego. Vademecum archeologiczne”, Gliwice 2014 (współautor);

http://www.muzeum.gliwice.pl/przeszlosc-powiatu-gliwickiego-vademecum-archeologiczne/

Ważniejsze prace archeologiczne:

 • badania archeologiczne odcinka muru miejskiego w Gliwicach, przy ul. Wodnej;
 • badania archeologiczne na cmentarzysku nowożytnym przy ul. Dworcowej w Gliwicach;
 • badania archeologiczne Rynku w Gliwicach;
 • badania archeologiczne reliktów dworu na kopcu w Kozłowie, pow. gliwicki,
 • badania archeologiczne reliktów grodziska stożkowatego w Gliwicach – Łabędach;
 • badania archeologiczne działki staromiejskiej w Pyskowicach, pow. gliwicki;
 • badania archeologiczne przy kościele Św. Mikołaja w Kozłowie, pow. gliwicki;
 • badania archeologiczne reliktów grodziska stożkowatego w Pniowie, pow. gliwicki;
 • badania archeologiczne przy kościele Św. Bartłomieja w Gliwicach;
 • badania archeologiczne reliktów kościoła Św. Jerzego w Gliwicach-Czechowicach;

Działania edukacyjne i popularyzacyjne archeologię:

 • akcje edukacyjne i warsztaty archeologiczne w Muzeum w Gliwicach, dotyczące archeologii Górnego Śląska oraz Polski;
 • prelekcje i wykłady dotyczące archeologii w Muzeum w Gliwicach oraz innych instytucjach kulturalnych na Górnym Śląsku, m.in. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum w Mikołowie;

Wystawy dotyczące archeologii:

 • „Oręż średniowiecza” (kurator);
 • „Rynek – centrum średniowiecznego i nowożytnego miasta” (asystent merytoryczny wystawy);
 • „Nie tylko płótno… strój i biżuteria kobiet w pradziejach” (kurator);
 • „Zapomniani mistrzowie średniowiecznej szermierki” (kurator);
 • „Celtowie – w świecie bardów i druidów” (kurator);
 • „Zapomniane dwory Górnego Śląska” (współkurator);
 • „Ulicami w gliwicką przeszłość” (współkurator);
 • „Pławniowice – przeszłość archeologiczna” (kurator);
 • „Goci. Barbarzyńscy zdobywcy Europy” (współkurator);

Zapraszam Państwa do współpracy z doświadczonym archeologiem, na którym będą mogli Państwo polegać!